Syftet med PACT studien är att förstå de sociala och genetiska orsakerna bakom förlossningsdepression och förlossningspsykos