SYMPTOM VID FÖRLOSSNINGSDEPRESSION

 
 

Tecken på depression i samband med förlossning och amning kan vara:

  • att man nästan aldrig känner sig glad

  • överdriven oro för barnet eller för att man ska skada barnet 

  • känslor av att inte klara av situationen

  • irritation och spänning

  • sömnproblem

  • trötthet, svaghet

  • dålig aptit eller tröstätande

  • känslan av att inte vara sig själv

  • känslor av att vara värdelös och av obefogad skuld

  • tankar på döden eller att på att ta sitt liv.

Tidigare depressioner, depression redan under graviditeten, depression i släkten och en dålig relation till partnern eller i familjen är faktorer som klart påverkar. En besvärlig förlossning kan också vara en utlösande faktor.

Det finns ett enkelt frågeformulär som visar om du befinner dig i riskzonen för att drabbas av depression i samband med förlossningen. Du erbjuds att fylla i formuläret när ditt barn är cirka åtta veckor. Formuläret hjälper dig att förklara dina känslor för barnmorskan, BVC-sjuksköterskan och partnern.

Partner kan också drabbas