PARTNER KAN OCKSÅ DRABBAS

 
 

Även partnern kan bli deprimerad i samband med att barnet föds. Som nybliven förälder kan man känna ett stort ansvar, både för barnet, mamman, relationen och ekonomin. Stressen och tröttheten kan påverka partnern på samma sätt som mamman.

Tidigare problem kan väckas när du får barn och resultera i en förlossningsdepression.

Risken att båda föräldrarna blir deprimerade ökar om mamman får en förlossningsdepression. Då får partnern ett mycket större ansvar och kan känna sig maktlös.

Förebyggande åtgärder