Om du mår dåligt.

Om du deprimerad eller mår dåligt kan du kanske behöva stöd från vården. Om du inte redan har en vårdkontakt kan du ringa 1177 för rådgivning eller kontakta din vårdcentral. 

Vid akuta problem bör du kontakta din närmaste akutmottagning, som är öppen dygnet runt för telefonsamtal och besök. Du kan också ringa akutnumret 112.

Om du är medverkande i PACT studien och vill att vi kontaktar dig så kan du mejla oss på pact@kbh.uu.se