Alkistis Skalkidou, MD PhD   Professor i Obstetrik och Gynekologi, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet och Överläkare, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset  Har det övergripande ansvaret för studien. Jag är tacksam för att jag jobbar med så engagerade medarbetare i ett forskningsområde så viktigt för mammornas och barnens hälsa.

Alkistis Skalkidou, MD PhD

Professor i Obstetrik och Gynekologi, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet och Överläkare, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset

Har det övergripande ansvaret för studien. Jag är tacksam för att jag jobbar med så engagerade medarbetare i ett forskningsområde så viktigt för mammornas och barnens hälsa.

Inger Sundström-Poromaa, MD PhD   Professor i Obstetrik och Gynekologi, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet och Överläkare, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset

Inger Sundström-Poromaa, MD PhD

Professor i Obstetrik och Gynekologi, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet och Överläkare, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset

Susanne Lager, PhD   Forskare, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Susanne Lager, PhD

Forskare, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

 
Patrick Sullivan, MD FRANZCP   Professor, Karolinska Institutet och Distinguished Professor, University of North Carolina  Jag är kliniker och forskare med ett stort intresse av att förstå varför vissa människor drabbas av psykisk sjukdom och andra inte. Mitt forskningslabb använder olika genetiska verktyg för att studera dessa problem. Våra genetiska studier började för ungefär 10 år sedan och har gradvis blivit större, till den punkt där vi behöver internationella samarbeten för att ha tillräcklig stora kohorter med precision. Jag leder flera konsortier i Sverige, Norden och globalt, vars syfte är att förstå allvarlig depression, med särskilt fokus på förlossningsdepression.

Patrick Sullivan, MD FRANZCP

Professor, Karolinska Institutet och Distinguished Professor, University of North Carolina

Jag är kliniker och forskare med ett stort intresse av att förstå varför vissa människor drabbas av psykisk sjukdom och andra inte. Mitt forskningslabb använder olika genetiska verktyg för att studera dessa problem. Våra genetiska studier började för ungefär 10 år sedan och har gradvis blivit större, till den punkt där vi behöver internationella samarbeten för att ha tillräcklig stora kohorter med precision. Jag leder flera konsortier i Sverige, Norden och globalt, vars syfte är att förstå allvarlig depression, med särskilt fokus på förlossningsdepression.

Theodora Kunovac Kallak, PhD   Forskare, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet  Jag försvarade min doktorsavhandling vid Uppsala universitet 2015. Jag arbetar just nu som forskare vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa och kombinerar det med mitt arbete som biträdande föreståndare för Centrum för Reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU). Min forskning handlar om mammans välmående under graviditet och hur det påverkar barnets framtida hälsa.

Theodora Kunovac Kallak, PhD

Forskare, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Jag försvarade min doktorsavhandling vid Uppsala universitet 2015. Jag arbetar just nu som forskare vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa och kombinerar det med mitt arbete som biträdande föreståndare för Centrum för Reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU). Min forskning handlar om mammans välmående under graviditet och hur det påverkar barnets framtida hälsa.

Stavros Iliadis, MD PhD   Specialistläkare i Obstetrik och Gynekologi, Kvinnokliniken, Akademiska Sjukhuset  Jag studerar olika psykiska sjukdomar under graviditet och efter förlossningen samt endokrinologiska frågeställningar och infertilitet.

Stavros Iliadis, MD PhD

Specialistläkare i Obstetrik och Gynekologi, Kvinnokliniken, Akademiska Sjukhuset

Jag studerar olika psykiska sjukdomar under graviditet och efter förlossningen samt endokrinologiska frågeställningar och infertilitet.