Vilka kan vara med?

Alla som fött barn, är 18 år eller äldre och som pratar svenska är välkomna att delta. Både du som nyligen fött barn och du som födde barn för många år sedan är välkomna att delta i studien.


Vad går studien ut på?

Att få mer kunskap om vilka faktorer som är viktiga för välmående hos kvinnor som fött barn. Förhoppningen är att vi i framtiden skall bli bättre på att hjälpa de kvinnor som inte mår bra efter en förlossning. 


Vad innebär det att delta i studien?

Du får svara på frågor i vår enkät. Det tar uppskattningsvis 15 minuter. Beroende på svaren så kanske vi ber dig att svara på ytterligare frågor. Du svarar på frågorna genom ett webb formulär när det passar dig.


Vilka prover samlas in?

En del medverkande kommer att få frågan om de vill lämna ett DNA prov. Om du vill lämna ett DNA prov så kommer vi skicka ett provrör hem till dig, du spottar i röret och skickar tillbaka till oss med posten.


Kan jag vara med trots att jag, eller mitt barn, har en sjukdom eller andra problem?

Ja, det är viktigt för oss att vi får information om olika kvinnors erfarenheter, det ger mer representativa forskningsresultat.


Får man något för att vara med i studien?

Nej, för enkätdel och provtagning utgår ingen ersättning. Vi har helt enkelt inte forskningspengar för att ersätta alla kvinnor för den fina insats de gör! Vi lägger i stället pengarna på analyser och bearbetning och hoppas att resultaten kommer att vara till hjälp för föräldrar och barn i framtiden.