Behandlingsmöjligheter

Det finns flera olika behandlingsmöjligheter:

  • socialt stöd, dvs hjälp med praktiska ting så att du hinner vila och sova!

  • stödsamtal eller psykoterapi

  • antidepressiva läkemedel

  • olika kombinationer av ovan nämnda metoder.

Om du känner igen dig i beskrivningen av depression i samband med förlossningen eller drabbats av depression under graviditeten, prata med din barnmorska, BVC-sjuksköterska eller läkare.

Din barnmorska och BVC-sjuksköterska har kunskap om den här typen av problem. De kan i första hand erbjuda dig stödsamtal. Om inte det hjälper kan du få annan hjälp.

Om du ammar och din läkare förskriver läkemedel mot depression åt dig bör ni diskutera hur du ska göra med amningen. Vissa antidepressiva läkemedel går i olika grad över i modersmjölken. Men det går ofta bra att amma när man behandlas med de vanligare antidepressiva läkemedlen.

I vissa fall både kan och bör man behandla med antidepressiv medicin under såväl graviditeten som amningstiden.

Om du mår dåligt