ANDRA LIKNANDE TILLSTÅND

 
 

Depression i samband med förlossning och amning ska inte förväxlas med baby blues som är ett mildare tillstånd med perioder med gråtmildhet kort efter förlossningen. Omkring hälften av alla mammor går igenom detta. Det är helt normalt och varar vanligtvis bara i ett par dagar.

Depression ska heller inte förväxlas med förlossnings- och amningspsykos. Psykos är ett sjukdomstillstånd som är mindre vanligt, mer akut och mer riskabelt än förlossningsdepression. Ungefär en kvinna av tusen drabbas av psykos.

Kvinnor med bipolär sjukdom har en ökad risk att utveckla förlossningspsykos. Men med ett speciellt omhändertagande är risken mycket liten.

Posttraumatisk stress efter förlossning drabbar cirka två procent och är vanligare efter en komplicerad förlossning. Minnena av förlossningen kan vara svåra och påträngande och det medför även en depressiv sinnesstämning.

Symtom vid förlossningsdepression

 

50%

får baby blues

2-7 DAGAR

Baby blues

 

1/1000

drabbas av psykos

2%

drabbas av Posttraumatisk stress